Sayı 4
İşbirliklerimiz

Trendyol da n-telligent institute’u Tercih Etti

n-telligent institute kapsamındaki eğitim programlarımız ile dijital dönüşümün sürekli değişen ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeye devam ediyoruz. Dünyada en çok ziyaret edilen 20 e-ticaret sitesinden biri olan Trendyol’un teknoloji eğitimindeki iş ortağı olduk. Trendyol IT ekibi ile gerçekleştirdiğimiz 3 günlük ‘Kubernetes’ eğitimini yüksek memnuniyet ile tamamladık.
Trendyol da n-telligent institute’u Tercih Etti

Kubernetes eğitimi hakkında

Kubernetes eğitimi popülerliğini giderek artıran Container teknolojilerinin üretim ortamında yüksek erişilebilirlik, hataya tolerans, minimum insan müdahalesi, kendi kendini yönetme ve ölçekleme özellikleri ile modern olarak nasıl yönetilebileceğini aktarmayı amaçlıyor.

Eğitimde öncelikle kavramsal olarak ele alınan konular mevcut problemler üzerinden gidilerek bu problemlere verilen cevaplar ve alternatifler üzerinden örneklerle anlatılıyor. Kavramsal olarak açıklanan ve farklı araçlarla örneklenen konular endüstride genel kabul görmüş açık kaynaklı Kubernetes platformu üzerinden ete kemiğe büründürülüyor ve böylece katılımcıların modern Cluster yönetimi ve Container orkestrasyonu ile birlikte Kubernetes platformu üzerinde de hakimiyet kurmaları sağlanıyor.

Eğitimin içeriği

 • Motivasyon

  Bu bölümde Cluster yönetimi ve Container orkestrasyonuna ihtiyaç duyulmasınına sebep olan problemler, bu problemlere sunulan çözümler ile birlikte bu çözümlerin avantaj ve dezavantajları ele alınıyor.

 • Modern Cluster ve Uygulama Yönetimi

  Katılımcılara modern mimarilerde Cluster'ların ve uygulamaların nasıl yönetildiği ile ilgili bilgiler veriliyor ve örnek senaryolar üzerinden bu bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Bu bölümde kavramsal olarak işlenip değişik araçlarla örneklenecek konular sonraki bölümlerde Kubernetes'in yapısını anlamada yardımcı oluyor.

 • Kubernetes - Temel Kavramlar

  Bu bölümde mevcut bir Kubernetes cluster'ı üzerinde Kubernetes'i oluşturan temel kavramlar (Pod, Replication Controller Deployment, Service, Labels, Namespace, Volumes, Config Map, Stateful Sets, Daemon Sets, Secrets vb) örnekleniyor.

  Kubernetes CLI'ına ve temel kavramlarını öğrenen katılımcılar ikili gruplar halinde kendileri için hazırlanmış olan ortamda Kubernetes'e ilk uygulamalarını gerçekleştiriyor.

 • Kubernetes - Mimari

  Kullanıcı gözünden aşinalık kazanılan Kubernetes platformunu oluşturan temel bileşenler (kubelet, kube-apiserver, kube-proxy, kube-scheduler, vb) temel işlevleri ile anlatılıyor ve Kubernetes'in yaşam döngüsündeki rolleri problem çözme amaçlı olarak katılımcılara aktarılıyor.

 • Basit Kubernetes Cluster'larının Kurulumu

  Minikube ve kubeadm araçları ile gerek geliştirme ortamı gerekse de test ortamlarının nasıl kurulabileceği ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

 • Kubernetes Networking

  Kubernetes'in en karmaşık alt bölümü olan networking yapısı bu bölümde detaylı olarak ele alınıyor ve katılımcıların Kubernetes ile ileride karşılaşmaları muhtemel problemlere hazırlıklı olmaları sağlanıyor.

 • Motivasyon

  Bu bölümde Cluster yönetimi ve Container orkestrasyonuna ihtiyaç duyulmasınına sebep olan problemler, bu problemlere sunulan çözümler ile birlikte bu çözümlerin avantaj ve dezavantajları ele alınıyor.

 • Teknikler, Araçlar ve Püf Noktalar

  Kubernetes’e aşinalık kazanan katılımcılara zengin Kubernetes ekosistemindeki araçlar tanıtılıyor, en iyileştirilmiş tekniklerle ilgili bilgiler veriliyor ve püf noktalarından bahsediliyor. Bu bölüm sonunda katılımcıların tanıtılan teknolojiyi bütün yönleri ile kavraması ve kendi başlarına yapacakları araştırmalarda zaman kazanması hedefleniyor.

 • Uçtan Uca Dönüşüm

  Basit örneklerle Container orkestrasyonuna aşinalık kazanan katılımcıların eğitmen eşliğinde ikili gruplar halinde kendilerine verilen bir klasik uygulama stack'ini Kubernetes'te çalışır hale getirerek edindikleri teorik ve pratik bilgiyi pekiştirmeleri sağlanıyor.

 • Problem Çözme

  Kubernetes’te sık karşılaşılan problemler katılımcılara tanıtılıyor. Katılımcılardan gruplar halinde kendilerine verilecek farklı tipteki birkaç problemi çözmeleri bekleniyor.

Eğitimlerimize ulaşmak ve kurumlarınız için en doğru eğitimi seçip teklif almak için web sitemize göz atabilirsiniz.