Certified Agile Process Owner (CAPO)®


Eğitimin Amacı:

“Bir süreçte neler yaptığınızı tanımlayamıyorsanız ne yaptığınızı bilmiyorsunuz demektir.”

-Edwards Deming

Certified Agile Process Owner, BT hizmet yönetimini çevik süreç tasarımı ile yeniden yapılandırmanızı sağlarken aynı zamanda süreç performansının iyileştirilmesine   ve uygulamalarına yönelik bir eğitimdir.

Ders İçeriği:

  • Temel Çeviklik ve Çevik hizmet yönetimi kavramları
  • Süreç sahibinin rolü ve sorumlulukları
  • Biriken iş süreçlerini yönetme ve önceliklendirme
  • Kullanıcı hikayeleri oluşturma ve kullanma
  • Süreç ortakları ve diğer süreç sahipleriyle işbirliği yapmak
  • Çevik süreç tasarımı ve iyileştirme faaliyetlerini denetlemek
  • Kurumsal değişim etkinliklerini yönetme
  • Süreç performansını izleme ve ölçme
  • Süreçleri incelemek ve iyileştirmeleri belirlemek

Kimler Katılabilir?

Süreç sahipleri, Süreç yöneticileri, Süreç tasarımcıları


Yöntem ve Süre

Eğitim online olarak alınabildiğinden, çalışma saatlerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz.


Sertifika Sınavı

40 çoktan seçmeli sorudan oluşan 60 dakikalık sınavı başarıyla geçen (%65) adaylar, DevOps Foundation Sertifikası almaya hak kazanıyor. Sertifika, DevOps Institute tarafından yönetiliyor ve sürdürülüyor.

KURUMSAL TEKLİF AL